Kreujemy wizerunek firmy, który budowany jest od momentu
kreowania jej nazwy, loga, reklamy zewnętrznej i przyjaznej aranżacji całego jej wnętrza. 

 

Na podstawie stworzonej identyfikacji wizualnej, oznaczeń
komunikacyjnych i elelmentów reklamowych Twoi odbiorcy
będą Cię dostrzegać, oceniać i polecać. 

 

Opracowujemy i wdrożymy systemy identyfikacji wizualnej oparte
na przejrzystych wzorcach oraz jasno określonych regułach. 

 

Dostarczymy profesjonalną księgę znaku, która jest niebędna
dla stworzenia Twojego wizerunku.

Go back