Menu

Opisy Linii Produkcyjnych

Aby jasno i przejrzyście wyrazić komunikacje w Twojej firmie tworzymy opisy i oznaczenia komunikacyjne w przestrzeni firmy. Opisywanie bądź oznaczanie linii produkcyjnych to działanie mające na celu głównie ostrzegać przed niebezpieczeństwem, informować o sposobie postępowania z maszyną i w jej pobliżu, informować o parametrach np. maszyny, ale też poprawiać warunki pracy i ułatwiać poruszania się po miejscu pracy. Mapy logistyczne. 

Znaczniki podłogowe antypoślizgowe skutecznie wpływają na organizację pracy, pomagają w utrzymaniu porządku na stanowiskach roboczych. Wygradzają miejsca odkładcze, drogi transportowe we wnętrzach hal produkcyjnych i magazynowych.

Mapy logistyczne to graficzne przedstawienie przebiegu procesów. Ma ono na celu m.in. pomoc w skutecznym i efektywnym działaniu przedsiębiorstwa. Mapowanie procesów staje się rzeczą konieczną, gdy np. rozpoczynamy standaryzację procedur w firmie, wdrażamy system zarządzania jakością lub wykazujemy obszary, w których niezbędne są usprawnienia.