Menu

Opisy Linii Produkcyjnych

Aby jasno i przejrzyście wyrazić komunikację w Twojej firmie wykonujemy opisy i oznaczenia komunikacyjne.

Opisywanie bądź oznaczanie linii produkcyjnych to działanie mające głównie na celu informowanie o przeznaczeniu różnych obszarów w firmie, ostrzeganie przed zagrożeniami i informowanie o sposobie postępowania w wyznaczonych miejscach. Takie wdrożenia poprawiają warunki pracy i ułatwiają poruszanie się w przestrzeni firmy.

Produkujemy antypoślizgowe znaczniki podłogowe, które skutecznie wpływają na organizację pracy i pomagają w utrzymaniu porządku na stanowiskach roboczych. Wykonujemy oznaczenia dla miejsc odkładczych i dróg transportowych na halach produkcyjnych i magazynowych.

Opracowujemy mapy logistyczne w formie graficznego przedstawienie przebiegu procesów produkcyjnych. Ma to na celu m.in. pomoc w skutecznym i efektywnym działaniu przedsiębiorstwa. Mapowanie procesów staje się rzeczą konieczną, gdy rozpoczynamy standaryzację procedur w firmie np. wprowadzamy systemy 5S, WCM, MOS i inne. Wdrażamy systemy zarządzania jakością lub wskazujemy obszary, w których niezbędne są usprawnienia.